schilderij

Nieuws

Bezoek aan Rusland

Ter voorbereiding op een toekomstige expositie in Rusland, St. Petersburg, verbleef Schrikkema enige tijd in deze stad. Hier in Petershof aan de Finse Golf boven de stad. Natuurlijk werden ook de andere highlights van de stad bekeken nadat de onderhande-
lingen over de komende tentoonstellingen waren afgerond. Eén daarvan, het Catharinapaleis in Tsarskoje Selo, Rastrelli's meesterwerk ligt tenopzichte van het Petershof aan de zuidzijde van de stad in het dorpje Poesjkin. Favoriet van Schrikkema zelf, de Tsjesmakerk, een vroeg voorbeeld van de neogothiek in Rusland. Het doet haar altijd denken aan het opgespoten oranjegebak uit Friesland. Maar bovenal moest een bezoek aan het Russisch Museum worden gebracht. Hier bevindt zich een belangrijk deel van Kazimir Malevitsjs oeuvre. Malevitsj komt langs het Kubisme en het Futurisme uit bij de Suprematie, wat uitmondt in het ‘Zwart vierkant op een wit vlak’. De kunst bevrijd van het object! Zonder Malevitsjs Suprematisme of het Construktivisme van Lissitzky, had de westerse kunst zich totaal anders ontwikkeld. Geen Arp geen Schwitters, geen Barnett Newmann, Clifford Still, Yves Klein, Robert Ryman of Kounellis. Allen schatplichtig aan een Russische ontwikkeling.

Intro      Landschappen      Abstracten      Stillevens      Biografie      Bibliografie      Tentoonstellingen   

2011 voor de afgebeelde werken bij Francine Schrikkema en haar rechtsopvolgers, Groningen, Nederland.      contact.