Vervolg

De Natuur is echter niet de enige Werkelijkheid,
waarvoor Francine Schrikkema zich interesseert.
Het kunnen ook door andere mensen geschapen kunstige representaties zijn, zoals een betekenisvolle afbeelding, bijvoorbeeld een door Rembrandt geschapen beeld. Ze houdt zich hierbij niet bezig met een natuurgetrouwe weergave van het voorbeeld. Nee, het gaat haar om een met eigen stijlmiddelen kunstige interpretatie van die vroegere werkelijkheid. Daarbij gaat het haar voornamelijk om de picturale vertaling van een detail, een knoop, een kraag, een gesp of een handschoen. Het zijn schilderijen, die door haar zeer persoonlijke benadering van de verbeelde werkelijkheid uit de 17e eeuw in kunstwerken resulteert uit de 21e eeuw.
De door abstrahering van de zichtbare werkelijkheid van Francine Schrikkema gevonden vervreemding en vereenvoudiging, geeft de beschouwer de ruimte, met zijn eigen subjectieve belevingswereld het werk te ondergaan of in te worden meegenomen. Deze mogelijkheid te worden meegetrokken, vormt de basis waarom abstracte kunst zo door ons wordt ingeschat, maar is gelijk de reden waarom het zo moeilijk is,
deze kunst met woorden van algemene strekking te beschrijven. Hier komt de subjectiviteit van de kunstenaar in conflict met de subjectiviteit van
de beschouwer.

Dr. Annette Kanzenbach

photo

Biografie

Intro      Landschappen      Stillevens      Abstracten      Bibliografie      Tentoonstellingen      Nieuws   

2011 voor de afgebeelde werken bij Francine Schrikkema en haar rechtsopvolgers, Groningen, Nederland.      contact.